Exekútor Košice, JUDr. Peter Molnár

Základné kontaktné informácie:


JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55 729 277 1 
+421 55 729 277 2
+421 907 744 769
+421 905 486 403
+421 905 696 613
                 
Email: sekretariat@pmolnar.sk

Úradné hodiny:
PON - ŠTV: 08:00 - 11:00
   13:00 - 16:00
PIA:  08:00 - 11:00
  13:00 - 15:00

Dňa 05.02.2018 o 14:00 sa na exekútorskom úrade so sídlom Kupeckého 29, 040 01 Košice uskutoční dražba nehnuteľností:

 

  1. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen, zapísaná na LV č. 7820 ako pozemok - parcela registra "C": zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22669 m2, parcelné č. 4860/3. Podiel 1/1.

  2. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen, zapísaná na LV č. 7820 ako pozemok - parcela registra "C": zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6220 m2, parcelné č. 4890/16. Podiel 1/1. 

  3. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen, zapísaná na LV č. 7820 ako pozemok - parcela registra "C": zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6070 m2, parcelné č. 4890/17. Podiel 1/1.

  4. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen, zapísaná na LV č. 7820 ako pozemok - parcela registra "C": zastavaná plocha a nádvorie o výmere 778 m2, parcelné č. 4890/18. Podiel 1/1.

  5. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen, zapísaná na LV č. 7820 ako pozemok - parcela registra "C": zastavaná plocha a nádvorie o výmere 658 m2, parcelné č. 4890/19. Podiel 1/1.