Exekútor Košice, JUDr. Peter Molnár

Základné kontaktné informácie:


JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55 729 277 1 
+421 55 729 277 2
+421 907 744 769
+421 905 486 403
+421 905 696 613
                 
Email: sekretariat@pmolnar.sk

Úradné hodiny:
PON - ŠTV: 08:00 - 11:00
   13:00 - 16:00
PIA:  08:00 - 11:00
  13:00 - 15:00

Dňa 19.12.2017 o 14:00 sa uskutoční dražba nasledovných nehnuteľností:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Terasa, obec Košice – Západ, okres Košice II, zapísané na LV č.14498 ako byt - č. 19, na 7.p., vchod č. 8, v bytovom dome Gudernova 6,8,10,12, so súpisným č. 293, na parcelách č. 772, 773, 774, 775 a ako ako pozemky - parcely registra „C“: zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2 s parcelným č. 772, zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2 s parcelným č. 773, zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2 s parcelným č. 774, zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2, s parcelným č. 775; k bytu prináležiaci podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k uvedeným pozemkom je vo veľkosti 115/10000.

Bytová jednotka č. 19/7 pozostáva z troch obytných miestností, príslušenstva (kuchyňa, predsieň – chodba, kúpeľňa  s WC) a vedľajšej miestnosti (komora na spoločnej chodbe).