Exekútor Košice, JUDr. Peter Molnár

Základné kontaktné informácie:


JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55 729 277 1 
+421 55 729 277 2
+421 907 744 769
+421 905 486 403
+421 905 696 613
                 
Email: sekretariat@pmolnar.sk

Úradné hodiny:
PON, UT: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
STR: 11:00 - 16:00
ŠTV: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
PIA: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. bol po splnení zákonných podmienok vymenovaný do funkcie súdneho exekútora dňa 29.01.2001. Jeho exekútorský úrad pôvodne sídlil na ulici Krivá 23 v Košiciach, od roku 2006 sídli na adrese Kupeckého 29, Košice.

 

JUDr. Peter Molnár riadi exekútorský úrad, ktorý v jeho mene plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením exekučnej činnosti. Exekútorský úrad sa vnútorne člení na 3 oddelenia, a to:


1. Právne a vykonávateľské oddelenie

2. Ekonomické oddelenie

3. Administratívne oddelenie


Jednotlivé oddelenia riadia a za ich činnosť zodpovedajú vedúci oddelení.